Prins Mauritsplein 28, 2582 ND Den Haag  |  070 - 440 02 70

Software en proces ondersteuning voor gemeenten en zorgaanbieders

Lees meer

OVer AppyCare

Het is onze missie om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken in het sociaal domein. Dit doen we door ketenpartners te ondersteunen bij de verschillende administratieve processen. We maken hierbij gebruik van een uniform en centraal platform voor onder andere jeugd, WMO en participatie procesgang. De functionaliteit van AppyCare ondersteunt het volledige berichtenverkeer maar levert ook varianten voor communicatie tussen ketenpartijen in alle mogelijk gedefinieerde Excel formaten. Een belangrijk voordeel van het werken met AppyCare is dat één centraal systeem gebruikt kan worden voor de communicatie en het delen van gegevens tussen verschillende ketenpartners binnen de WMO, Jeugdhulp en Participatie processen.

Gemak en kwaliteit staan bij AppyCare voorop. Het terugdringen van de administratieve lasten in deze processen is voor ons een eerste prioriteit. AppyCare wil marktleider worden met diensten en een systeem wat administratieve processen zo eenvoudig mogelijk maakt.

Zorgaanbieders >

Zorgaanbieders

Gemeenten >

Gemeenten

Cliënten >

Cliënten